Incentivos fiscales_eus

Imagen  sobre atracción del talento

TALENTUA ERAKARTZEKO ZERGA-PIZGARRIAK

Nafarroako Gobernuak talentua erakartzeko zerga-pizgarrien politika zabaldu du. Zehazki, orain arte Erkidegora lekualdatutako langileei aplikatzen zitzaien erregimen fiskal berezia I+G+B jardueren eta unibertsitateko irakaskuntzaren kasuan soilik aplikatzen zen, eta urte horretatik aurrera antolakuntza-, kudeaketa- eta teknika-, finantza- edo merkataritza-jardueretan ere aplikatzen da.

Talentua erakartzeko zerga-pizgarri berri hauek agertzen dira Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen 52. ter artikuluan, non lekualdatutako langileentzako Araubide Berezia arautzen den. Aipatu langile horiei aukera ematen zaie Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga (EEEZ) ordaintzeko, eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren subjektu pasibo izaten jarraituko dute, egoitza aldatzen den zergaldian eta hurrengo bost zergaldietan.

EEEZn zergak ordaintzeak esan nahi du, oro har, errentek % 24ko tasa finkoan ordaintzen dituztela zergak.

Araubide berezi horretan ez dira sartzen enpresak atzerrian kokatutako filialetara eraman ondoren Nafarroara itzultzen diren langileak, denbora hori igaro ondoren (10 urtekoa izan daitekeena) beren enpresara edo Espainiako beste filial batera itzultzen badira.