Eduki publikatzailea

Kanpoan dauden nafarrek erraztasun gehiago izango dituzte hurrengo foru hauteskundeetan botoa emateko

Kanpoan dauden nafarrek erraztasun gehiago izango dituzte hurrengo foru hauteskundeetan botoa emateko

23/06/2022

Diputatuen Kongresuko Osoko Bilkurak argi berdea eman dio Hauteskunde Araubide Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoa aldatzeko Lege Organikoko Proposamenari, atzerrian bizi diren espainiarrek botoa ematea arautzeko, eta orain Senatura igorriko da, Parlamentuan izapidetzen jarraitzeko.

LOREGen 75. artikulua aldatzea

Lege-proposamenak Hauteskundeen Araubide Orokorrari buruzko Lege Organikoaren 75. artikulua aldatzea planteatzen du, eskatutako botoari buruzkoa, haren aplikaziotik eratorritako "arazoak konpontzeko" asmoarekin; izan ere, zioen azalpenean baieztatzen denez, azken urteotan "oso nabarmen murriztu da atzerrian bizi diren hautesleek hauteskundeetan duten parte-hartze maila", "Prozeduraren konplexutasunaren ondorioz".

Testuak proposatzen du "atzerrian bizi diren espainiarrek botoa eskatu edo eskatu behar izateko baldintza kentzea", dokumentazioa ofizioz etxean jaso ahal izateko. Testuak, halaber, "Telematikoki deskargatu daitekeen boto-orri baten aukerako erabilera" onartzen du.

Erreformak, gainera, luzatu egiten ditu botoa gordailutzeko, irekitzeko eta zenbaketa orokorra egiteko epeak, eta indartu egiten ditu boto-emaileak identifikatzeko sistemaren berme-neurriak, posta bidezko botoaren kasuan. Zehazki, botoa emateko epea hiru egunetik zazpi egunera luzatu da; botoa postaz bidaltzeko aukerari eutsi zaio, eta hiru egunetik bost egunera luzatu da atzerritik emandako botoak irekitzeko epea, bai eta boto-zenbaketa orokorra egiteko epea ere.

Bestalde, eskatutako dokumentazioa zehazten du testuak, baita prozedura, botoaren izaera sekretua bermatzeko neurriak eta boto-emaileen nortasuna ere. Laugarren eta bosgarren puntuak kentzea eta ezohiko neurriei, salbuespenezko egoerei eta beste gai batzuei buruzko hiru xedapen gehigarri gehitzea ere proposatu du.